* Το τμήμα Pre-Junior απευθύνεται σε παιδιά της Α΄ Δημοτικού και λειτουργεί μόνο μια ημέρα την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα για το συγκρότημα Ηρακλείου και κάθε Τρίτη για το συγκρότημα Αμαρουσίου).

* Η Αρχαιομάθεια απευθύνεται σε μαθητές Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού & Α’-Β’ Γυμνασίου.
** Για τις Δραστηριότητες της Βυζαντινής Αγιογραφίας και της Ζωγραφικής θα δοθεί στο πρώτο μάθημα στους μαθητές λίστα για την προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων για τη συμμετοχή τους σε αυτές.

* Το τμήμα Pre-Junior απευθύνεται σε παιδιά της Α΄ Δημοτικού και λειτουργεί μόνο μια ημέρα την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα για το συγκρότημα Ηρακλείου και κάθε Τρίτη για το συγκρότημα Αμαρουσίου).

* Η Αρχαιομάθεια απευθύνεται σε μαθητές Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού & Α’-Β’ Γυμνασίου.
** Για τις Δραστηριότητες της Βυζαντινής Αγιογραφίας και της Ζωγραφικής θα δοθεί στο πρώτο μάθημα στους μαθητές λίστα για την προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων για τη συμμετοχή τους σε αυτές.