Ρητορική είναι η καλλιέργεια κριτικής, δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης, η οποία έχει τη δυναμική να εκφράζεται με ισχυρά επιχειρήματα μέσω του διαλόγου. Σκοπός των Εκπαιδευτηρίων μας μέσα από τα μαθήματα Ρητορικής είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να προσανατολίζουν τη σκέψη τους και να μάθουν να χρησιμοποιούν τον ρέοντα λόγο ως μέσο αντιμετώπισης των δύσκολων προβλημάτων που προκύπτουν στη ζωή.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Συγκρότημα
Αμαρουσίου
Συγκρότημα
Ηρακλείου

Αρχάριοι

Προχωρημένοι

Οι Πολιτιστικές Δραστηριότητες των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 200€.