Ρητορική είναι η καλλιέργεια κριτικής, δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης, η οποία έχει τη δυναμική να εκφράζεται με ισχυρά επιχειρήματα μέσω του διαλόγου. Σκοπός των Εκπαιδευτηρίων μας μέσα από τα μαθήματα Ρητορικής είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να προσανατολίζουν τη σκέψη τους και να μάθουν να χρησιμοποιούν τον ρέοντα λόγο ως μέσο αντιμετώπισης των δύσκολων προβλημάτων που προκύπτουν στη ζωή.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Συγκρότημα
Αμαρουσίου

Γυμνάσιο

Λύκειο

Συγκρότημα
Ηρακλείου

Αρχάριοι Γυμνασίου

Προχωρημένοι Γυμνασίου

Οι Πολιτιστικές Δραστηριότητες των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 200€.