Το Σχολείο μας σε συνεργασία με την εταιρεία Γευσήνους, παρέχει στους μαθητές των Δημοτικών Ηρακλείου και Αμαρουσίου που παραμένουν στα Εργαστήρια Σπουδών, τη δυνατότητα σίτισης.

Το μενού που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Γευσήνους εκπονείται από τον διατροφολόγο και τον executive chef της εταιρίας σε μηνιαία βάση και σύμφωνα με τα πρότυπα της Μεσογειακής διατροφής.

Το κόστος σίτισης, ανέρχεται στα 150€ ετησίως για την κάθε ημέρα χρήσης της υπηρεσίας (π.χ. 2 ημέρες σίτιση την εβδομάδα κόστος 300€ για όλο το χρόνο, για 3 ημέρες 450€ κοκ).

Οι μαθητές που έχουν επιλέξει την υπηρεσία μεσημβρινής μεταφοράς και μετέχουν στα Εργαστήρια Σπουδών θα μεταφέρονται μετά το πέρας του προγράμματος των Εργαστηρίων Σπουδών, με τα Απογευματινά Δρομολόγια του Σχολείου στην περίπτωση που αυτό είναι εφικτό (ύπαρξη διαθέσιμου δρομολογίου που καλύπτει την περιοχή μεταφοράς/ύπαρξη θέσεων στο δρομολόγιο).

Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει περαιτέρω κόστος για την υπηρεσία μεταφοράς από αυτό που έχει ήδη τιμολογηθεί κατά την εγγραφή του μαθητή στο Σχολείο (με την επιλογή της μεσημβρινής ή της πλήρους μεταφοράς -πρωί/μεσημέρι).

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και για τους γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη μεταφορά του παιδιού τους με σχολικό λεωφορείο, μόνο μετά το πέρας του προγράμματος των Εργαστηρίων Σπουδών (Απογευματινά Δρομολόγια), με τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις (ύπαρξη διαθέσιμου δρομολογίου που καλύπτει την περιοχή μεταφοράς/ύπαρξη θέσεων στο δρομολόγιο).

Σε αυτή την περίπτωση το κόστος για τη χρήση της υπηρεσίας, ανέρχεται στα 140€ ετησίως για την κάθε ημέρα χρήσης αυτής (π.χ. 2 ημέρες την εβδομάδα χρήση απογευματινού σχολικού με κόστος 280€ για όλο το χρόνο, για 3 ημέρες 420€, κοκ).

Για την κατοχύρωση θέσης στα Απογευματινά Δρομολόγια απαιτείται η επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με το Γραφείο Κίνησης του Σχολείου (grafkin@elp.gr).

Για τους μαθητές που κάνουν χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς του Σχολείου, ισχύει ο Κανονισμός Μεταφοράς Μαθητών.