Το Εργαστήριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων έχει σκοπό την πολιτιστική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των παιδιών μας μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Μέσα από αυτές επιδιώκεται:

  • Η δημιουργική και ποιοτική πνευματική καλλιέργεια των παιδιών.
  • Η ανάδειξη και η ενθάρρυνση των καλλιτεχνικών τους κλίσεων.
  • Η ανάπτυξη της φαντασίας και της ευφυΐας, η εξάσκηση της μνήμης, η λήψη σωστών αποφάσεων βασισμένων στη λογική, η βελτίωση της επίδοσης στο σχολείο, η ενθάρρυνση της ανάληψης προσωπικής ευθύνης.
  • Η αξιοποίηση της παρατηρητικότητας με σκοπό να εμπλουτίσει το παιδί τον εσωτερικό του κόσμο και να αναπτύξει πληρέστερη επικοινωνία με το περιβάλλον του.
  • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ελεύθερης φαντασίας και αισθητικών κριτηρίων για το ωραίο στη ζωή και τη φύση.
  • Η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης στον δημόσιο λόγο, της κριτικής σκέψης, της τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, όπως επίσης και της ομαδικής συνεργασίας.

Συγκρότημα Αμαρουσίου

Συγκρότημα Ηρακλείου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αρχαιομάθεια
Βυζαντινή Αγιογραφία
Ζωγραφική
Παραδοσιακοί Χοροί
Ρητορική
Σκάκι

* Η συμμετοχή στη δραστηριότητα της Ρητορικής για τους μαθητές σε προχωρημένο επίπεδο, γίνεται κατόπιν τελικής αξιολόγησης από τον διδάσκοντα.

Οι Πολιτιστικές Δραστηριότητες των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.

* Η Αρχαιομάθεια απευθύνεται σε μαθητές Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού & Α’-Β’ Γυμνασίου.
** Για τις Δραστηριότητες της Βυζαντινής Αγιογραφίας και της Ζωγραφικής θα δοθεί στο πρώτο μάθημα στους μαθητές λίστα για την προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων για τη συμμετοχή τους σε αυτές.