Στην Εκπαιδευτική Ρομποτική οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με όλες τις επιστήμες του STEM (Φυσική, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά). Αντιλαμβάνονται με πρακτικό και πειραματικό τρόπο τις φυσικές επιστήμες, κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό και τους αυτοματισμούς, μαθαίνουν να σκέφτονται ως μηχανικοί, αναπτύσσουν την ικανότητά τους στην επίλυση προβλημάτων και διευρύνουν τη δημιουργικότητά τους.

Με τη χρήση των πιο σύγχρονων πακέτων εκπαιδευτικής ρομποτικής της LEGO, οι μαθητές μας ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα προσανατολίζονται στην κατάκτηση των:

  • Α’ – Β’ Δημοτικού: Απλές Μηχανές και Αυτοματισμοί
  • Γ’ – Δ’ Δημοτικού: Προχωρημένη Μηχανική και Αυτοματισμοί
  • Ε’ Δημοτικού – Γυμνάσιο: Ρομποτική για Πρωταθλητές

Όλη η προσπάθεια των παιδιών μας στο τέλος της χρονιάς επισφραγίζεται με τη συμμετοχή τους σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Με την παρουσία τους στον διαγωνισμό βελτιώνουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, παρουσιάζοντας την εργασία τους στην κριτική επιτροπή και ανακαλύπτοντας τη διαφορετική προσέγγιση των άλλων ομάδων της ηλικίας τους πάνω στην ίδια θεματική. Τα παιδιά αναπτύσσουν εφόδια, που τους είναι απαραίτητα σήμερα αλλά και για το μέλλον, όποια επιλογή σταδιοδρομίας κι αν ακολουθήσουν.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Συγκρότημα
Αμαρουσίου

Α’ – Δ’ Δημοτικού

Ε’ Δημ. – Β’ Γυμνασίου

Συγκρότημα
Ηρακλείου

Α’ – Δ’ Δημοτικού

Ε’ Δημ. – Β’ Γυμνασίου

Οι Δραστηριότητες Νέων Τεχνολογιών/STEM των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 340€.