Στο γνώριμο και ασφαλές περιβάλλον του Σχολείου μας λειτουργούν – σε συνεργασία με το πρωινό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων μας – υψηλού επιπέδου φροντιστηριακά τμήματα Γαλλικών. Στόχος των τμημάτων αυτών είναι η σωστή προετοιμασία των παιδιών για την απόκτηση, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο (Institut français de Grèce), των πτυχίων DELF και DALF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (Ministère de l’Éducation nationale).

Ξεκινώντας την εκμάθηση της γλώσσας από τη Δ΄ Δημοτικού, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν στη ΣΤ΄ Δημοτικού το DELF Α1, στην Α΄ Γυμνασίου το DELF A2 και στη Γ΄ Γυμνασίου το DELF B2.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Συγκρότημα
Αμαρουσίου
Συγκρότημα
Ηρακλείου

Οι Δραστηριότητες των Ξενόγλωσσων Τμημάτων ξεκινούν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.

Επίπεδα Γαλλικών Πτυχία Ετήσια Δίδακτρα
Preparatoire 550€
Cours I 600€
Cours II DELF A1 640€
Cours III DELF A2 850€
Cours IV DELF B1 880€
Cours V DELF B2 980€
Cours VI DALF C1 1150€
Cours VIΙ DALF C2 1250€