Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε μαζί μας συμμεριζόμενοι τις αξίες των Εκπαιδευτηρίων μας και σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Υποβολής Βιογραφικού Σημειώματος. Στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει κάποια ανάγκη για κάλυψη θέσης εργασίας και πληρείτε τις προδιαγραφές των θέσεων θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την πραγματοποίηση συνέντευξης και την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου.

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας
  2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
  3. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  4. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση

Επιθυμητά προσόντα:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση