Η επεξεργασία του Πηλού και η τέχνη του Ψηφιδωτού ανάγουν τις ρίζες τους στα αρχαία χρόνια. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τις καθιστούν τόσο εντυπωσιακές τέχνες. Με τα μαθήματα Πηλού και Ψηφιδωτού οι μικροί μας καλλιτέχνες έρχονται σε επαφή με τις τεχνικές κατασκευής και την αισθητική απόδοση του εκάστοτε αντικειμένου. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν αβίαστα πώς να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από την τέχνη.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Συγκρότημα
Αμαρουσίου

Οι Πολιτιστικές Δραστηριότητες των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 340€.