//Πρόγραμμα Υποτροφιών
Πρόγραμμα Υποτροφιών2018-04-05T15:41:54+00:00

Τα Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» προσφέρουν 12 τριετείς υποτροφίες στο 100% των διδάκτρων σε άριστους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Χρονοδιάγραμμα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία εξέτασης
Ενημέρωση των υποψηφίων μέσω email
Συνεντεύξεις
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Προθεσμία αποδοχής υποτροφίας και εγγραφής

 

Όροι και Προϋποθέσεις

  • Όλες οι υποτροφίες είναι τριετείς και ισχύουν μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών από την αντίστοιχη σχολική βαθμίδα (Γυμνάσιο, Λύκειο), εφόσον διατηρούν άριστn επίδοση και εξαιρετική διαγωγή.
  • Θα δοθούν 6 υποτροφίες για την Α’ Γυμνασίου και 6 για την Α’ Λυκείου, εκ των οποίων μία υποτροφία από κάθε βαθμίδα απευθύνεται σε μαθητές που ήδη φοιτούν στα εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Παιδείας.
  • Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με γραπτές εξετάσεις στα Ελληνικά και Μαθηματικά επί της διδασκόμενης ύλης της τάξης που φοιτούν καθώς και με προσωπική συνέντευξη.
  • Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα έχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου δημοσίων ή ιδιωτικών Σχολείων. Εξαιρούνται τα παιδιά των οποίων οι γονείς ανήκουν στο προσωπικό των εκπαιδευτηρίων “Η Ελληνική Παιδεία”.