Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικά κόσμο όπου σύμφωνα με μελέτες στο προσεχές μέλλον το 25% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν γνώσεις STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), το Σχολείο μας προσφέρει στα πλαίσια των Εργαστηρίων Σπουδών τις δραστηριότητες STEM για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών επιδιώκεται:

 • η εμπέδωση βασικών εννοιών των θετικών επιστημών:
  • Φυσική (μελέτη της κίνησης, της τριβής, της σχέσης των δυνάμεων, της μεταφοράς ενέργειας).
  • Μαθηματικά (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων).
  • Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων).
  • Ρομποτική
  • Αστρονομία
 • η ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παιδιά όπως:
  • ομαδική εργασία.
  • επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση).
  • διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου, παρουσίαση λύσης).
  • προγραμματισμός.
  • δεξιότητες επικοινωνίας.
  • πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη).

Συγκρότημα Αμαρουσίου

Συγκρότημα Ηρακλείου

Οι Δραστηριότητες Νέων Τεχνολογιών των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.