Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή γλώσσα και διαχρονικά της στοιχεία βρίσκονται μέχρι και σήμερα στα νέα ελληνικά. Την αναζήτηση αυτών των στοιχείων, καθώς και τη γενικότερη επαφή με τον αρχαίο πολιτισμό επιδιώκει το τμήμα της Αρχαιομάθειας. Οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με τις ρίζες μας μέσα από ευχάριστους τρόπους εκπαίδευσης και διασκεδαστικά παιχνίδια, μετατρέποντας τη μάθηση σε ένα χαρούμενο ταξίδι.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Συγκρότημα
Αμαρουσίου
Συγκρότημα
Ηρακλείου

Α΄- Β΄ Γυμνασίου

Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού

Οι Πολιτιστικές Δραστηριότητες των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 200€.