Απαραίτητα Cookies

Το privacy consent cookie είναι χρειάζεται για την απομνημόνευση των επιλογών του επισκέπτη για τη ως προς τη συγκατάθεσή του για τα cookies. Επίσης, τα session cookies είναι απαραίτητα για την πλοήγηση των εγγεγραμμένων χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου.

Third Party Cookies

Σε ορισμένες σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου περιλαμβάνεται υλικό που παρέχεται από υπηρεσίες τρίτων, οι οποίες χρησιμοποιούν cookies. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε σε YouTube videos και χάρτες Google Maps.

Tracking Cookies

Τα Google Analytics tracking cookies μάς εξυπηρετούν στη συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων πλοήγησης με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου.