ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES

Το privacy consent cookie είναι απολύτως απαραίτητο και χρειάζεται για την απομνημόνευση των επιλογών του επισκέπτη ως προς τη συγκατάθεσή του για τα cookies.

Επίσης, τα session cookies των portal.elp.gr και myelp.elp.gr είναι απολύτως απαραίτητα για την είσοδο και την πλοήγηση του χρήστη στους αντίστοιχους ιστοτόπους.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ COOKIES

Cookies Ανάλυσης

Τα cookies ανάλυσης εξυπηρετούν στη συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων πλοήγησης με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Third Party Cookies

Σε ορισμένες σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου περιλαμβάνεται υλικό (όπως video ή χάρτες) που παρέχεται από υπηρεσίες τρίτων, οι οποίες χρησιμοποιούν cookies.