«Ψαλῶ τῶ Θεῶ μου ἔως ὑπάρχω» αναφέρει ο προφήτης, παρακινώντας μας να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Η ψαλμωδία, η εξύμνηση του Θεού μας, γίνεται με βάση τη Βυζαντινή Μουσική, την εκμάθηση της οποίας αναλαμβάνουν τα Εκπαιδευτήριά μας εδώ και… χρόνια. Οι μικροί μας ψάλτες, με τη βοήθεια των έμπειρων καθηγητών Βυζαντινής Μουσικής, θα έρθουν σε επαφή με την υμνολογία της Εκκλησίας μας και θα μάθουν πώς να ψάλλουν και να υμνούν τον Θεό μας.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Συγκρότημα
Αμαρουσίου

Οι Πολιτιστικές Δραστηριότητες των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 340€.