ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ elp.gr

Tο εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 090020321 / Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@elp.gr, με τηλ. επικοινωνίας 210-3614119, νομίμως εκπροσωπούμενο, διατηρεί ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ στο Νομό Αττικής υπό την προσωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», και είναι διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) https://elp.gr/.

Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους, που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια. Ήτοι:

 • “Προσωπικά δεδομένα”: είναι οι πληροφορίες, που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν, μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι π.χ. μέσω αναφοράς σε όνομα/επώνυμο, σε διεύθυνση κατοικίας, και σε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email) κλπ.). Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται “υποκείμενο των δεδομένων”.
 • “Επεξεργασία”: είναι κάθε πράξη, που διενεργείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • “Νομοθεσία”: Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
 • “Αρχεία Καταγραφής” (Datalogs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης του διαδικτυακού τόπου, που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).
 • “Cookies”: Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου, που εγκαθίστανται στην ηλεκτρονική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, τάμπλετ), όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), είναι το εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 090020321 / Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@elp.gr, με τηλ. επικοινωνίας 210-3614119.

Ποιά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιό σκοπό

Α) Στοιχεία που καταχωρίζονται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας

(1) Datalogs

Κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο, συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (datalogs), που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server), από το πρόγραμμα περιήγησής σας, και συγκεκριμένα:

 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP-Address)
 • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος
 • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time – GMT)
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Καθεστώς πρόσβασης / Κωδικός HTTP (status code)
 • Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
 • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Φυλλομετρητής (browser)
 • Λειτουργικό σύστημα και η επιφάνειά του
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή

(2) Cookies

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση του Ιστοτόπου, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (textfiles), που αποθηκεύονται στη συσκευή, που χρησιμοποιείτε, και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server), στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή, δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

TODO

Β) Στοιχεία που καταχωρίζετε εσείς

 1. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε (ήτοι, το e-mail σας, ενδεχομένως το όνομα και το επώνυμό σας κλπ.), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση, που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.
 2. Ειδικώς επισημαίνεται, πως οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-school, που απαρτίζει, μεταξύ των άλλων, τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ήτοι, οι γονείς / κηδεμόνες των φοιτούντων μαθητών στα εκπαιδευτήριά μας, και οι ίδιοι οι φοιτούντες μαθητές (κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης των γονέων / κηδεμόνων τους), καταχωρίζουν, όνομα χρήστη, κωδικό χρήστη, και λοιπά στοιχεία, για να εισέρχονται και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες, που τους παρέχει η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, και η οποία, χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνον, από αυτούς κλπ.
 3. Mέσω υποσελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ενδεχομένως, να δίδεται ενίοτε, η δυνατότητα, σε γονείς / κηδεμόνες, ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του τέκνου τους, σε μαθητικούς διαγωνισμούς / προγράμματα διεκδίκησης υποτροφιών / δράσεις κλπ., δια συμπληρώσεως σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερώνονται σε κάθε εκάστοτε τέτοια αντίστοιχη τυχόν περίπτωση, με ειδικό επιπρόσθετο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν καταχωρούνται στις ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής κλπ.

Ενημέρωση για τα cookies

Τα cookies, που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπός μας, αναφέρονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα, και διακρίνονται καταρχήν σε:

TODO

Πίνακας με τα cookies, που χρησιμοποιούμε

TODO

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας, μέσω του Ιστοτόπου, στηρίζεται στις κατωτέρω νομικές βάσεις, που προβλέπονται στη Νομοθεσία. Ήτοι:

 1. Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής, είναι το έννομο συμφέρον μας, να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του Ιστοτόπου.
 2. Η επεξεργασία των στοιχείων από τα Προαιρετικά Cookies, στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας, δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie, κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε, να ανακαλέσετε, με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies, που δεν επιθυμείτε.
 3. Η εν γένει μεταξύ μας επικοινωνία, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου μας, προκειμένου, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας κλπ., και προκειμένου, να σας ενημερώνουμε για τις εν γένει δράσεις / ανακοινώσεις / ειδήσεις του Σχολείου, με ενημερωτικά δελτία (newsletters), που σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.
 4. Ειδικώς επισημαίνεται, πως σε ότι αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-school, που απαρτίζει, μεταξύ των άλλων, τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ήτοι, τους γονείς / κηδεμόνες των φοιτούντων μαθητών στα εκπαιδευτήριά μας, και τους ίδιους τους φοιτούντες μαθητές (κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης των γονέων / κηδεμόνων τους), νομική βάση, είναι η χρήση των δυνατοτήτων, που παρέχει η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσο καιρό διαρκεί η φοίτηση των αντιστοίχων μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας κλπ.
 5. Όποτε, μέσω υποσελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ενδεχομένως, να δίδεται ενίοτε, η δυνατότητα, σε γονείς / κηδεμόνες, ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του τέκνου τους, σε μαθητικούς διαγωνισμούς / προγράμματα διεκδίκησης υποτροφιών / δράσεις κλπ., δια συμπληρώσεως σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, νομική βάση, είναι η εγγραφή και η εν γένει συμμετοχή των παιδιών στα ανωτέρω κλπ.

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Ιστότοπoς ενδέχεται, να παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, που ενδεχομένως προβαίνουν και σε άλλες επεξεργασίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους, χρησιμοποιούν διαφορετικά cookies κλπ. (ως πχ. “third party cookies”, που πηγάζουν από έτερες ιστοσελίδες, όπως Youtube, Facebook κλπ.) Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες / διαχειριστές τους κλπ.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία περιορίζεται εντός των Εκπαιδευτηρίων «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», και τα προσωπικά δεδομένα, θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο αντίστοιχο διδακτικό και διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό μας, που συμμετέχει στις εν γένει διαδικασίες διαχείρισης και λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου, και που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Αποδέκτες τμήματος ή του συνόλου των δεδομένων, ενδεχομένως, να είναι, και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του Σχολείου, που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας κλπ., ή τυχόν τρίτα μέρη (όπως cloud services, website hosting and e-mail hosting providers κλπ.), φροντίζοντας πάντοτε, να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα), που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server), κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας, τηρείται δύο έτη από την ημερομηνία εισόδου σας στον Ιστότοπο, και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

Τα Session Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή. Καθόσον αφορά στα «Προαιρετικά» cookies, αυτά τηρούνται για όσο χρόνο αναφέρεται στον παραπάνω Πίνακα («Πίνακας με τα cookies που χρησιμοποιούμε»).

Στοιχεία, που εσείς μας παρέχετε, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας τoυ Ιστοτόπου μας (το e-mail σας, ενδεχομένως το όνομα και το επώνυμό σας κλπ.), αποθηκεύονται για όσο καιρό απαιτείται, προκειμένου, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, και, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση, που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Ειδικώς επισημαίνεται, πως σε ότι αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-school, που απαρτίζει, μεταξύ των άλλων, τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ήτοι, τους γονείς / κηδεμόνες των φοιτούντων μαθητών στα εκπαιδευτήριά μας, και τους ίδιους τους φοιτούντες μαθητές (κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης των γονέων / κηδεμόνων τους), τα στοιχεία, που καταχωρίζουν (όνομα χρήστη, κωδικός χρήστη, και λοιπά στοιχεία), για να εισέρχονται και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες, που τους παρέχει η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποθηκεύονται για όσο καιρό διαρκεί η φοίτηση των αντιστοίχων μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας, και, εφόσον αυτή πάψει, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα κλπ.

Στις τυχόν περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής παιδιών, σε μαθητικούς διαγωνισμούς / προγράμματα διεκδίκησης υποτροφιών / δράσεις κλπ., δια συμπληρώσεως σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, θα ισχύουν, αναφορικά με το χρόνο αποθήκευσης των τυχόν καταχωρούμενων στοιχείων, όσα θα προβλέπονται, στο ειδικό επιπρόσθετο αντίστοιχο κάθε φορά ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κλπ.

Σε περίπτωση έγερσης δικαστικών ή εξώδικων αξιώσεων, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την αμετάκλητη επίλυση ή την παραγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας, και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στο ΓΚΠΔ (GDPR):

 • Δικαίωμα, να πληροφορηθείτε, ποιά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω του Ιστοτόπου, και με ποιο τρόπο, να λάβετε αντίγραφα αυτών, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία (“δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης”),
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή, να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση, που αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας ζητάτε να την αντικαταστήσουμε με την καινούργια,
 • Δικαίωμα στη λήθη, δηλαδή, να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν γίνεται με μη σύννομο τρόπο ή στην περίπτωση, που η διαγραφή είναι υποχρεωτική από το νόμο,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. για όσο χρόνο εκκρεμεί αίτημά σας για τη διόρθωση ή διαγραφή τους,
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή, να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή, και να μας ζητάτε, να τα διαβιβάζουμε με τη μορφή αυτή σε τρίτους, που υποδεικνύετε εσείς (για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση),
 • Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή, να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας (πχ. στην αποστολή ενημερώσεων μέσω e-mail, επιλέγοντας συγκεκριμένο αντίστοιχο σύνδεσμο (unsubscribe), που θα βρίσκεται εντός του ηλεκτρονικού μηνύματος ή διατυπώνοντας σχετικό αίτημα προς τα Εκπαιδευτήριά μας κλπ., οπότε και στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων κλπ.)

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. …………………………….. / με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ………………………….. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε, να μας υποβάλετε οποιαδήποτε σχετική απορία ή παρατήρησή σας.

Επίσης, σε περίπτωση, που θεωρήσετε, ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, δικαιούστε, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, 210-6475600, contact@dpa.gr).

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου μας, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση, και θα την αναρτήσουμε, ώστε, να ενημερωθείτε σχετικά, και να μπορείτε, να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.