Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Σπουδών του Σχολείου μας προσφέρονται φροντιστηριακά τμήματα ξένων γλωσσών, της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Γιατί να επιλέξω τα Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών των Εργαστηρίων Σπουδών για τη φοίτηση των παιδιών μου:

 • Στα Εκπαιδευτήριά μας λειτουργούν με επιτυχία φροντιστηριακά τμήματα ξένων γλωσσών για σχεδόν τριάντα χρόνια.
 • Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή, γεγονός που μας επιτρέπει να εξατομικεύσουμε στις ανάγκες του κάθε μαθητή.
 • Οι μαθητές τοποθετούνται σε τμήμα ανάλογο με το επίπεδο των γνώσεων τους. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από τη διενέργεια κατατακτήριου τεστ (placement test), καθώς και με τη συνεργασία με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό του πρωινού Σχολείου.
 • Τα Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών λειτουργούν συμπληρωματικά με το πρωινό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων μας. Μέσα από τη στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό των ξένων γλωσσών του πρωινού Σχολείου οι αντίστοιχοι καθηγητές των Εργαστηρίων Σπουδών ανταλλάσσουν τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες, που τους επιτρέπουν να εστιάζουν στη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα των μαθητών που φοιτούν στα Εργαστήρια Σπουδών.
 • Οι μαθητές συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε ένα γνώριμο και ασφαλές περιβάλλον.
 • Γίνεται χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας myELP των Εκπαιδευτηρίων μας. Μέσα από τις αντίστοιχες ψηφιακές τάξεις των Εργαστηρίων Ξένων Γλωσσών καταγράφεται η ύλη που διδάσκεται στα πλαίσια των Εργαστηρίων Σπουδών και παρέχεται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση των μαθητών. Επίσης, σε περιπτώσεις αδυναμίας πραγματοποίησης της δια ζώσης διδασκαλίας τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας.
 • Οι επιτυχίες των μαθητών μας στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων ξένων γλωσσών αγγίζουν το ποσοστό του 100%.


Μέσα διδασκαλίας:

 • Σύγχρονα βιβλία βασισμένα στις καινούργιες μεθόδους διδασκαλίας
 • Προσωπικές σημειώσεις για την αφομοίωση της ύλης
 • Χρήση οπτικοακουστικών μέσων
 • Χρήση διαδραστικού πίνακα
 • Χρήση ψηφιακής πλατφόρμας myELP

Συγκρότημα Αμαρουσίου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αγγλικά
Γαλλικά

Συγκρότημα Ηρακλείου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αγγλικά
Γαλλικά

Οι Δραστηριότητες των Ξενόγλωσσων Τμημάτων ξεκινούν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.

* Το τμήμα Pre-Junior απευθύνεται σε παιδιά της Α΄ Δημοτικού και λειτουργεί μόνο μια ημέρα την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα για το συγκρότημα Ηρακλείου και κάθε Τρίτη για το συγκρότημα Αμαρουσίου).