Τα Εκπαιδευτήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ έχουν συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσωπικού ατυχήματος, μέσω της εταιρείας ALLIANZ, το οποίο καλύπτει τους μαθητές καθώς και το προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων.

Συνοπτικά, σε περίπτωση ατυχήματος το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δύναται, κατά περίπτωση, να καλύψει:

  • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα
  • Νοσοκομειακό Επίδομα
  • Αποζημιώσεις

Οι καλύψεις ισχύουν για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα:

  • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και τις ώρες λειτουργίας του σχολείου
  • Κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, παραστάσεων & δραστηριοτήτων που διεξάγονται με την εποπτεία του σχολείου
  • Κατά τη μετάβαση προς και επιστροφή από το σχολείο, με μέγιστο όριο την μια ώρα πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Οι αναλυτικοί όροι της ασφαλιστικής κάλυψης παρουσιάζονται σε ξεχωριστό αρχείο.

Mε εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο