Τα εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Παιδείας έχουν ασφαλίσει σε μεγάλη διεθνή ασφαλιστική εταιρεία με ένα πλήρες Πρόγραμμα Ατυχημάτων που καλύπτει ακόμα και Νοσοκομειακή Περίθαλψη, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και όλους τους εργαζομένους των εκπαιδευτηρίων (οδηγούς, συνοδούς κ.λπ.) από ατυχήματα που θα γίνουν στη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων, σε εκδηλώσεις ή εκδρομές των σχολείων αλλά και κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση τους από τα σχολεία.