Παιδικός Σταθμός – paidikos@elp.gr

Νηπιαγωγείο – kinder@elp.gr

Δημοτικό – demhrakl@elp.gr

Γυμνάσιο – gymhrakl@elp.gr

Λύκειο – lykeiop@elp.gr


2102850044

Πρασίνου Λόφου 140-142, Ηράκλειο
Τ.Κ. 141 21

Δημοτικό – marousidem@elp.gr

Γυμνάσιο – marousig@elp.gr


2108023585

Κανάρη 9, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 26

Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες – info@elp.gr


Τηλ.: 2103614119 – Fax: 2103610686

Μαυρομιχάλη 32-34, Αθήνα
T.K. 106 80