Τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν το εκφραστικό όνομα «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» γιατί δίνουν στους μαθητές τους γνήσια Ελληνική και Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή και παιδεία.

Θέλουν να δείξουν στους νέους ότι o αγώνας για την περίσωση της αξιοπρέπειας, ο ηρωισμός για την κατάκτηση της ελευθερίας, η ειλικρίνεια ως κίνητρο της προόδου, η αγάπη ως θεμέλιο της κοινωνικής ευημερίας, η ανάταση ως η εσωτερική ουσία της αληθινής πνευματικότητας και η κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας θεώρηση των εγκόσμιων δεν είναι «αξίες ξεπερασμένες» αλλά βαθύτατα ενορμήματα της ψυχής που επιδιώκει την ύψωσή της.