Αποστολή των Εκπαιδευτηρίων μας είναι η παροχή Εκπαίδευσης-Παιδείας, σύμφωνης με τα δεδομένα της προόδου του σύγχρονου πολιτισμού, σεβόμενης την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη και Παράδοση, καθώς και την Ελληνική Εθνική συνείδηση και ταυτότητα. Η αποστολή αυτή αποτελεί την ειδοποιό διαφορά των Εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική Παιδεία».

Συνεχής μέριμνα των Διοικούντων και του υψηλού Εκπαιδευτικού δυναμικού είναι η αναζήτηση τρόπων Αγωγής και Εκπαίδευσης στη σημερινή πραγματικότητα του καταιγισμού της πληροφορίας, της κατάρρευσης όλων των Εθνικών, Οικογενειακών και Κοινωνικών θεσμών, καθώς και των διαχρονικών ηθικών αξιών. Με την επίγνωση ότι ο τελικός σκοπός της αγωγής παραμένει πάντοτε εξαρτημένος από τη συνολική θεώρηση της ζωής, τον σκοπό και το νόημά της, που συνοψίζεται στην αναζήτηση και στην προσέγγιση της θείας Αλήθειας.

Οι καταξιωμένοι απόφοιτοί μας, διακεκριμένοι εντός και εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνουν την αξία της αποστολής μας και αποτελούν πηγή δυνάμεως στην πορεία προς το μέλλον.