Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (portal) στη διεύθυνση https://portal.elp.gr/.

Οι Γονείς/Κηδεμόνες υφιστάμενων μαθητών της Ελληνικής Παιδείας μπορούν από την Επιλογή 1 να συμπληρώσουν τους κωδικούς πρόσβασης που τους έχουν κοινοποιηθεί και να αποκτήσουν πρόσβαση στις εξής υπηρεσίες:

  1. Δήλωση Εγγραφής: αφορά την επανεγγραφή υφιστάμενων μαθητών ή την εγγραφή νέων.
  2. Αλλαγή Στοιχείων: επικαιροποίηση στοιχείων μαθητή ή γονέων, όποτε απαιτείται.
  3. Οικονομικά Στοιχεία: πληροφόρηση για πληρωμές και οφειλές.

Οι Γονείς/Κηδεμόνες υποψήφιων μαθητών, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εγγραφή των παιδιών τους μέσω της Επιλογής 2. Τα στοιχεία τους προωθούνται άμεσα στο Σχολείο ενδιαφέροντός τους για τον ορισμό Συνάντησης Γνωριμίας και Ενημέρωσης.

Για διευκρινίσεις και υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Κεντρικά Γραφεία στο 210-3614119 ή με το portal@elp.gr.