Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (portal) στη διεύθυνση https://portal.elp.gr/.

Οι Γονείς υφιστάμενων μαθητών της Ελληνικής Παιδείας μπορούν από την Επιλογή 1 να συμπληρώσουν τους κωδικούς πρόσβασης που τους έχουν κοινοποιηθεί και να αποκτήσουν πρόσβαση στις εξής υπηρεσίες:

  1. Δήλωση Εγγραφής: αφορά την επανεγγραφή υφιστάμενων μαθητών ή την εγγραφή νέων.
  2. Αλλαγή Στοιχείων: επικαιροποίηση στοιχείων μαθητή ή γονέων, όποτε απαιτείται.
  3. Οικονομικά Στοιχεία: πληροφόρηση για πληρωμές και οφειλές.

Οι Γονείς υποψήφιων μαθητών, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εγγραφή των παιδιών τους μέσω της Επιλογής 2. Τα στοιχεία τους προωθούνται άμεσα στο Σχολείο ενδιαφέροντός τους για τον ορισμό Συνάντησης Γνωριμίας και Ενημέρωσης.

Η ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών της «Ελληνικής Παιδείας» παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου, απλουστεύει τη διαδικασία εγγραφής και συμβαδίζει με τις υποδείξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή ηλεκτρονικών μεθόδων με στόχο την πρόληψη μετάδοσης της νόσου COVID-19. Σε κάθε βήμα διασφαλίζεται αυστηρά το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται.

Για διευκρινίσεις και υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Κεντρικά Γραφεία στο 210-3614119 ή με το portal@elp.gr.