Για τους μαθητές του Γυμνασίου λειτουργεί τμήμα Επίβλεψης Μελέτης, όπου μπορούν να μελετούν τα μαθήματά τους με εποπτεία, στο ασφαλές περιβάλλον του Σχολείου, αξιοποιώντας τον χρόνο παραμονής τους σε αυτό. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και υπάρχουν δύο καθηγητές (ένας θεωρητικών επιστημών κι ένας θετικών), στους οποίους μπορούν να καταφεύγουν οι μαθητές προκειμένου να λύσουν τις απορίες τους. Σκοπός του τμήματος είναι να βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να μελετούν μόνα τους, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους και μειώνοντας το άγχος τους.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Συγκρότημα
Αμαρουσίου
Συγκρότημα
Ηρακλείου

H Δραστηριότητα της Επίβλεψης Μελέτης Γυμνασίου ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025.

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 400€ για 1-2 ημέρες και σε 760€ για 3-5 ημέρες.