Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα ανά Συγκρότημα

  •  Η Δραστηριότητα της Μελέτης Δημοτικού ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025.
  •  H Δραστηριότητα της Επίβλεψης Μελέτης Γυμνασίου ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025.
  •  Οι Δραστηριότητες των Εργαστηρίων Ξένων Γλωσσών ξεκινούν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.
  •  Οι Αθλητικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες καθώς και αυτές των Νέων Τεχνολογιών/STEM των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.
Ώρα Δραστηριότητα
14:00 * Γεύμα μαθητών
14:20 Έναρξη Απογευματινής Δραστηριότητας – 1η διδακτική ώρα
15:15 Διάλειμμα
15:30 Επανέναρξη Απογευματινής Δραστηριότητας – 2η διδακτική ώρα
16:15 Σχόλασμα και αποχώρηση μαθητών

* Για όσους μαθητές κάνουν χρήση της υπηρεσίας σίτισης ή φέρνουν δικό τους φαγητό