Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα ανά Συγκρότημα

  •  Η Δραστηριότητα της Μελέτης Δημοτικού ξεκινά τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024.
  •  H Δραστηριότητα της Επίβλεψης Μελέτης Γυμνασίου ξεκινά τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.
  •  Οι Δραστηριότητες των Εργαστηρίων Ξένων Γλωσσών ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.
  •  Οι Αθλητικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες καθώς και αυτές των Νέων Τεχνολογιών/STEM των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.
Ώρα Δραστηριότητα
14:00 * Γεύμα μαθητών
14:20 Έναρξη Απογευματινής Δραστηριότητας – 1η διδακτική ώρα
15:15 Διάλειμμα
15:30 Επανέναρξη Απογευματινής Δραστηριότητας – 2η διδακτική ώρα
16:15 Σχόλασμα και αποχώρηση μαθητών

* Για όσους μαθητές κάνουν χρήση της υπηρεσίας σίτισης ή φέρνουν δικό τους φαγητό