Στα Δημοτικά μας Σχολεία λειτουργούν καθημερινά τμήματα Μελέτης με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα της επόμενης μέρας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς. Τα ολιγομελή μας τμήματα επιτρέπουν στους έμπειρους εκπαιδευτικούς μας να στέκονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού, βοηθώντας τα να οργανώνουν το διάβασμά τους, να λύνουν τις απορίες τους και να ολοκληρώνουν τη μελέτη τους.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Συγκρότημα
Αμαρουσίου
Συγκρότημα
Ηρακλείου

Η Δραστηριότητα της Μελέτης Δημοτικού των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025.

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 400€ για 1-2 ημέρες και σε 760€ για 3-5 ημέρες.