Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προετοιμαστούν καλύτερα, μπορούν να ανατρέξουν σε θέματα προηγούμενων ετών.

Έτος Μάθημα Δημοτικό Γυμνάσιο
2024 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Μαθηματικά Θέματα 
Ενδεικτικές Λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές Λύσεις
2023 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
2022 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
2021 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
2020 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
2019 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
Θέματα
Ενδεικτικές λύσεις
2018 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
2017 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
2016 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
2015 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
2014 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
Μαθηματικά Θέματα
Λύσεις
Θέματα
Λύσεις
2013 Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα Θέματα
Μαθηματικά Θέματα Θέματα