ΜΙΚΡΟΙ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ  ΕΝ  ΔΡΑΣΕΙ

Οι μαθητές των Εργαστηρίων Σπουδών των Εκπαιδευτηρίων μας,  στα συγκροτήματα Ηρακλείου και Αμαρουσίου, συνεχίζουν να εξελίσσονται προοδευτικά μέσω της πρακτικής εξάσκησής τους στο σχέδιο της Βυζαντινής Αγιογραφίας.  Με την καθοδήγηση της δασκάλας Αγιογραφίας  κας Ιουλιανής Δάμπαση μαθαίνουν τα στάδια δημιουργίας της φορητής εικόνας και κοιτώντας το πρότυπο σχεδιάζουν μόνοι τους εξ ολοκλήρου το εκάστοτε Άγιο πρόσωπο που απεικονίζεται, χωρίς τη βοήθεια καρμπόν.

Ακολουθούν κάποια δείγματα της δουλειάς των παιδιών, ο Εμμανουήλ, η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, ο  Άγιος Σπυρίδωνας…