Τα υψηλού επιπέδου απογευματινά φροντιστηριακά τμήματα Αγγλικών στοχεύουν στη συστηματική εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας. Τα μαθήματα διεξάγονται στο όμορφο και ασφαλές περιβάλλον του Σχολείου μας και λειτουργούν συμπληρωματικά με το πρωινό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων μας.

Σήμερα στην τάξη της Junior A μάθαμε την ώρα: Σχηματίσαμε στον πίνακα ένα μεγάλο ρολόι και συζητήσαμε για το πρόγραμμά μας:

What time is it?

It’s 8 o’clock time for breakfast!

Τα flashcards μας βοήθησαν να μάθουμε μέσα από εικόνες το λεξιλόγιο για την επόμενη φορά!
Το κάθε παιδί παρουσίασε 2 flashcards και έτσι μάθαμε όλες τις λέξεις πολύ καλά!