Τα Εργαστήρια Σπουδών των Εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική Παιδεία», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το Πανεπιστήμιο του Michigan, προετοιμάζουν τους μαθητές για την απόκτηση των πτυχίων YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KET for Schools, PET for schools, FCE for schools, ECCE.

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για την επιτυχία τους!