Κάνοντας μία αξιόλογη λαογραφική έρευνα σχετική με την Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική στο πλαίσιο των Ερευνητικών εργασιών η Β΄τάξη δημιούργησε με τη βοήθεια του διδάσκοντος καθηγητή κ. Αλ. Φωτόπουλου έναν  σχετικό ιστότοπο. Μπορείτε να τον επισκεφθείτε πατώντας στον πιο κάτω υπερσύνδεσμο:

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική