Εκπαιδευτικό Προσωπικό

//Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό2018-09-26T13:15:10+00:00
Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Παρασκευή Λούντου Διευθύντρια – Φιλόλογος
Μαρία Παναγιωτίδου Αναπληρώτρια Διευθύντρια – Μαθηματικός
Αικατερίνη Κονέ Θεολόγος
Ευαγγελία Κουσκουλή Φιλόλογος
Μαρία Χρόνη Φιλόλογος
Ελισάβετ Ξυραφίδου Φιλόλογος
Αλέξανδρος Φωτόπουλος Φιλόλογος
Δημήτριος Πάνος Φιλόλογος
Γεώργιος Γκόγκας Μαθηματικός
Βασίλειος Κογκάκης Φυσικός
Όλγα Ψωμά Χημικός
Κωνσταντίνος Οικονόμου Βιολόγος
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Ελένη Ταμαρέση Αγγλικής Γλώσσας
Μαρία Κοντού Αγγλικής Γλώσσας
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Άννα Λεμπιδάκη Οικονομολόγος
Σοφία Σούμπαση Φυσικής Αγωγής
Άννα Κρικελή Μουσικός
Μαρίνα Πετροπούλου Πληροφορικής

Πρόγραμμα επικοινωνίας με γονείς 2017-2018

Διδάσκοντες στην A’ τάξη

Διδάσκοντες στη Β’ τάξη

Διδάσκοντες στη Γ’ τάξη