Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Παρασκευή Λούντου Διευθύντρια – Φιλόλογος
Ευαγγελία Κουσκουλή Αναπληρώτρια Διευθύντρια – Φιλόλογος
Θεοφάνης Ζαφειριάδης Θεολόγος
Μαρία Χρόνη Φιλόλογος
Ελισάβετ Ξυραφίδου Φιλόλογος
Αλέξανδρος Φωτόπουλος Φιλόλογος
Δημήτριος Πάνος Φιλόλογος
Αντωνία Θρασυβούλου Φιλόλογος
Μαρία Παναγιωτίδου Μαθηματικός
Γεώργιος Γκόγκας Μαθηματικός
Βασίλειος Κογκάκης Φυσικός
Όλγα Ψωμά Χημικός
Κωνσταντίνος Οικονόμου Βιολόγος
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Ελένη Ταμαρέση Αγγλικής Γλώσσας
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Άννα Λεμπιδάκη Οικονομολόγος
Σοφία Σούμπαση Φυσικής Αγωγής
Άννα Κρικελή Μουσικός
Μαρίνα Πετροπούλου Πληροφορικής

Διδάσκοντες στην A’ τάξη

Διδάσκοντες στη Β’ τάξη

Διδάσκοντες στη Γ’ τάξη

Πρόγραμμα επικοινωνίας με γονείς 2019-2020

Τελευταία ενημέρωση: 16/10/2019