Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Ευαγγελία Κουσκουλή Διευθύντρια – Φιλόλογος
Ελισάβετ Ξυραφίδου Αναπληρώτρια Διευθύντρια – Φιλόλογος
Θεοφάνης Ζαφειριάδης Θεολόγος
Βασιλείου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημήτριος Πάνος Φιλόλογος
Γεώργιος Γκόγκας Μαθηματικός
Σοφία Τριανταφύλλου Μαθηματικός
Βασίλειος Κογκάκης Φυσικός
Όλγα Ψωμά Χημικός
Κωνσταντίνος Οικονόμου Βιολόγος
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Ελένη Ταμαρέση Αγγλικής Γλώσσας
Ελένη Κορναράκη Αγγλικής Γλώσσας
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικής Γλώσσας
Άννα Λεμπιδάκη Οικονομολόγος
Σοφία Σούμπαση Φυσικής Αγωγής
Μαρίνα Πετροπούλου Πληροφορικής

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών 2023-2024