Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Παρασκευή Λούντου Διευθύντρια – Φιλόλογος
Ευαγγελία Κουσκουλή Αναπληρώτρια Διευθύντρια – Φιλόλογος
Θεοφάνης Ζαφειριάδης Θεολόγος
Ελισάβετ Ξυραφίδου Φιλόλογος
Αλέξανδρος Φωτόπουλος Φιλόλογος
Δημήτριος Πάνος Φιλόλογος
Μαρία Παναγιωτίδου Μαθηματικός
Γεώργιος Γκόγκας Μαθηματικός
Βασίλειος Κογκάκης Φυσικός
Όλγα Ψωμά Χημικός
Κωνσταντίνος Οικονόμου Βιολόγος
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Ελένη Ταμαρέση Αγγλικής Γλώσσας
Ρόζα Τσελεπίδη Αγγλικής Γλώσσας
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικής Γλώσσας
Άννα Λεμπιδάκη Οικονομολόγος
Σοφία Σούμπαση Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντίνος Γκίκας Μουσικός
Μαρίνα Πετροπούλου Πληροφορικής

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών