Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Παρασκευή Λούντου Διευθύντρια – Φιλόλογος
Ευαγγελία Κουσκουλή Αναπληρώτρια Διευθύντρια – Φιλόλογος
Όλγα Ζίχναλη Θεολόγος
Ελισάβετ Ξυραφίδου Φιλόλογος
Αλέξανδρος Φωτόπουλος Φιλόλογος
Δημήτριος Πάνος Φιλόλογος
Αντωνία Θρασυβούλου Φιλόλογος
Μαρία Παναγιωτίδου Μαθηματικός
Γεώργιος Γκόγκας Μαθηματικός
Βασίλειος Κογκάκης Φυσικός
Όλγα Ψωμά Χημικός
Κωνσταντίνος Οικονόμου Βιολόγος
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Ελένη Ταμαρέση Αγγλικής Γλώσσας
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Άννα Λεμπιδάκη Οικονομολόγος
Σοφία Σούμπαση Φυσικής Αγωγής
Άννα Κρικελή Μουσικός
Μαρίνα Πετροπούλου Πληροφορικής

Πρόγραμμα επικοινωνίας με γονείς 2018-2019

Διδάσκοντες στην A’ τάξη

Διδάσκοντες στη Β’ τάξη

Διδάσκοντες στη Γ’ τάξη