Παρουσιάσαμε την ερευνητική εργασία μας, σχετικά με το Σχέδιο και τις Εφαρμογές του, την οποία εκπονήσαμε με τη βοήθεια της διδάσκουσαν καθηγήτριας κ. Αικατερίνης Γιαννάτου.

Η Εργασία: