Διδάσκουσα:  κ.  Αικατερίνη  Γιαννάτου

Σενάριο από Θεατρικό Έργο που γράφηκε στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας.