«Μικροί καλλιτέχνες δημιουργούν μεγάλα έργα ζωγραφικής»

Οι μαθητές της ζωγραφικής του Νηπιαγωγείου στα Εργαστήρια Σπουδών, “συναντήθηκαν” με σπουδαίους Ευρωπαίους καλλιτέχνες (Matisse, Miro, Picasso).

Γνωρίσαμε φημισμένους πίνακές τους, μιλήσαμε για αυτούς κι έπειτα τα παιδιά καλλιτέχνησαν το δικό τους πίνακα ζωγραφικής με αποτελέσματα που θα θαυμάσετε :