Καθώς οι εξετάσεις πλησιάζουν, φθάνει στο τελικό στάδιο και η εντατική εργασία-συνεργασία των τελειοφοίτων μαθητών μας και των καθηγητών του Λυκείου μας. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας και με στόχο την όσο το δυνατόν επιτυχέστερη συμμετοχή των παιδιών μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις, όπως κάθε χρόνο, αποφασίστηκε η διεξαγωγή προπαρασκευαστικών διαγωνισμάτων.

Τα διαγωνίσματα αυτά πραγματοποιούνται με σκοπό να βοηθηθούν οι μαθητές μας στο να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους. Η πείρα μας αποδεικνύει ότι παρόμοιες προσπάθειες βοηθούν τους μαθητές σε μια γόνιμη εμπέδωση της ύλης που διδάχθηκε, αλλά και δημιουργούν μια εμπειρία χρήσιμη προκειμένου να προχωρήσουν ήρεμα και σταθερά στην επιτυχία των στόχων τους.

Η κάθε γραπτή δοκιμασία είναι τρίωρης διάρκειας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί, από 10.30 έως 13.30.

Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικών διαγωνισμάτων