Μπορείτε παρακάτω να δείτε ξεχωριστά για κάθε τάξη του Λυκείου την ύλη των ενδοσχολικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων του Λυκείου Ηρακλείου των Εκπαιδευτηρίων “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”.
Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί και το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Ύλη εξετάσεων Α΄ Λυκείου 2017 – 2018

Ύλη εξετάσεων Β΄ Λυκείου 2017-2018

Ύλη εξετάσεων Γ΄ Λυκείου 2017-2018