•ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ•

Στο τμήμα των «Παραδοσιακών Χορών» του Nηπιαγωγείου μας, τα παιδιά μας μαθαίνουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, γνωρίζουν ιστορικά γεγονότα με αφορμή τον εκάστοτε χορό, χρωματίζουν παραδοσιακές φορεσιές και συντονίζουν το βήμα τους για ένα άριστο αποτέλεσμα.