Οι μικροί Αρχαιομαθείς 🏛 μαθαίνουν και δημιουργούν αρχαιοελληνικά αγγεία🏺! Αφού
γνώρισαν τα είδη των αγγείων, τις χρήσεις και τον τρόπο κατασκευής τους,
δημιούργησαν τα προσωπικά τους έργα με διάφορες τεχνοτροπίες ⚱.

Άλλο ένα βιωματικό project της Αρχαιομάθειας στέφθηκε με επιτυχία και δημιουργία!