Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Διημερίδα Βυζαντινής Ιστορίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαΐου και την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 στο Λύκειο Ηρακλείου από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ Λυκείου με θέμα:

«ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Θεσμοί, Διπλωματία, Πόλεμος, 10ος-15ος αι.»

Κεντρικός Ομιλητής της Διημερίδας την πρώτη μέρα ήταν ο κ.Ταξιάρχης Κόλιας, καθηγητής στο ΕΚΠΑ στον Τομέα του Βίου και Πολιτισμού στο Βυζάντιο και Διευθυντής του Ιδρύματος Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πορφυρογέννητου. Παράλληλα, παρουσίασε στους μαθητές αποσπάσματα από το σύγγραμμά του “Περί βασιλείου τάξεως”. Στη συνέχεια οι μαθητές ανά ομάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους για επιφανείς αυτοκράτορες του Βυζαντίου.

Και την επόμενη μέρα η κ.Μαρία Λεοντσίνη, Βυζαντινολόγος, κύρια ερευνήτρια του Ιδρύματος Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αναφέρθηκε ειδικότερα στην προσωπικότητα και το έργο των αυτοκρατόρων Λέοντος Δ΄ και Λέοντος Ε΄. Ακολούθησε η παρουσίαση των εργασιών από τις υπόλοιπες ομάδες των μαθητών.