Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Η Αγκαλιά» μας δέχτηκε
στις εγκαταστάσεις της Λεωφόρου Αθηνών.
Στο χώρο που είναι πραγματική αγκαλιά και προστασία για το Αγέννητο παιδί 3.500
αγέννητα μικρά κέρδισαν τη ζωή, αφού υποστηρίχτηκε η κύησή τους και τους
εξασφαλίστηκε ό,τι χρειάζονται τα ίδια και η μητέρα τους.

Τα παιδιά της Β΄ Λυκείου του σχολείου μας προσέφεραν πολλά είδη πρώτης ανάγκης
για νεογέννητα και μεγαλύτερα παιδάκια και συμμετείχαν σε πρόγραμμα
εθελοντισμού.
Ταξινομήσαμε μαζί ρούχα ανά ηλικίες, ετοιμάσαμε δέματα βοήθειας οικογενειών και
επικοινωνήσαμε με άτομα που δέχονται την βοήθεια του Συλλόγου.
Φεύγοντας νιώσαμε όλοι γεμάτοι από τη χαρά της προσφοράς και ορίσαμε ήδη την
επόμενη συνάντησή μας!