Μια «επίσκεψη» διαφορετική από τις άλλες έκαναν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄Λυκείου ομάδας προσανατολισμού Σπουδων Οικονομίας και Πληροφορικής, την Παρασκευή  17 Φεβρουαρίου 2023.

Τα παιδιά μας, ξεναγήθηκαν διαδικτυακά στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ από έμπειρους καθηγητές της σχολής σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΕΚΠΑ.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του τμήματος, για τις κατευθύνσεις και ειδικότητες που παρέχονται, για τη λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων, καθώς και για τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Επίσης, πληροφορήθηκαν τα παιδιά μας για τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης που δίνεται στους φοιτητές, καθώς και για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι κάτοχοι πτυχίου του συγκεκριμένου τμήματος.

Τέλος, η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων και  τη σύνδεση του πτυχίου με την αγορά εργασίας.