Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας της Β’1 τάξης του Λυκείου μας με θέμα «Ζωντανεύουμε τη Χημεία μέσα από τα πειράματα» επισκεφτήκαμε το Μουσείο Πειραμάτων στην Καισαριανή και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα για τη Χημεία του Λυκείου. Τα παιδιά μας πήραν μέρος σε ενδιαφέροντα πειράματα στους ειδικά οργανωμένους χώρους του Μουσείου και βίωσαν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις για το μάθημα της Χημείας.