Στις 11 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του μαθήματος “Σύγχρονος Κόσμος. Πολίτης και Δημοκρατία”,  η Β΄ τάξη του Λυκείου Ηρακλείου συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  του ΕΚΠΑ (κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής “Διδασκαλείο της Ελληνικής Γλώσσας”), με θέμα «Πλούτος και φτώχεια στο σύγχρονο κόσμο». Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέγγισαν με προσιτό και βιωματικό τρόπο, και με την βοήθεια του παρουσιαστή του προγράμματος Οικονομολόγου κ. Κώστα Κουλούρη, την έννοια της φτώχειας και του πλούτου και επιχειρήθηκε σε θετικό κλίμα να επαναπροσδιοριστεί το ιδεώδες της ζωής και να προβληματιστούν στον χειρισμό του “πλούτου” μέσω της αυθυπέρβασης και της προσφοράς, ώστε η φτώχεια να μειωθεί ή να εξαλειφθεί.