Στις 18 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του μαθήματος “Σύγχρονος Κόσμος. Πολίτης και Δημοκρατία”, η Β΄ τάξη του Λυκείου Ηρακλείου είχε καλεσμένη την απόφοιτη μαθήτρια του σχολείου μας Ειρήνη Θεοδωρίδη, η οποία τώρα φοιτά στο δεύτερο έτος της Ιατρικής Σχολής Πάτρας.

Η Ειρήνη παρουσίασε στις μαθήτριες και τους μαθητές το θέμα με τίτλο «Πόσο έχει επιτευχθεί σήμερα η ισότητα των δυο φύλων παγκοσμίως και στην Ελλάδα;».

Άντλησε το υλικό της κατά κύριο λόγο από στοιχεία που είχε συλλέξει κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ενός προγράμματος Erasmus στην Κροατία με παρόμοιο θέμα. Οι μαθήτριες και οι μαθητές συμμετείχαν ζωηρά με ερωτήσεις αλλά και με κατάθεση προβληματισμών και διατύπωση ώριμων απόψεων.

Η παρουσίαση έκλεισε με την κοινή διαπίστωση όλων, ότι όλοι οι άνθρωποι, όντας πλασμένοι κατ’ εικόνα του Θεού, είμαστε ίσοι μεταξύ μας και ενώπιόν Του.