Την Τετάρτη 15 Μαΐου και την Παρασκευή 17 Μαΐου οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ Λυκείου παρουσίασαν τις ερευνητικές εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Τα θέματα που πραγματεύτηκαν ήταν για την Α΄ Λυκείου: “Θέλω να ζήσω! Γνωρίζοντας την αλήθεια για τις αμβλώσεις” με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ψωμά Όλγα ΠΕ04 και “Περιβάλλον και Ιστορία” με υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Χρόνη Μαρία ΠΕ02 και την κ. Θρασυβούλου Αντωνία ΠΕ02. Για τη Β΄ Λυκείου τα θέματα ήταν: “Ανεξαρτησία – Ζωή χωρίς εξαρτήσεις” με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Κογκάκη Βασίλειο ΠΕ04 και “Στη γειτονιά της γης: διαπλανητικά ταξίδια” με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Παναγιωτίδου Μαρία ΠΕ03.

Από την παρουσίαση όλων των ερευνητικών εργασιών έγινε φανερό ότι οι μαθητές μας συνεργάστηκαν με σοβαρότητα, φαντασία και έμπνευση. Ερεύνησαν σε βάθος τα θέματά τους, εξέτασαν όλες τις πτυχές τους και παρουσίασαν με πληρότητα και ζωντάνια την εργασία τους στους συμμαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς τους στο Αμφιθέατρο του Σχολείου μας.