Για την καλύτερη συνεργασία των γονέων των μαθητών μας με τους διδάσκοντες του Λυκείου μας αναρτούμε το πρόγραμμα με τις ώρες υποδοχής των κηδεμόνων από τους καθηγητές του σχολείου μας.