Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 το σχολείο μας συνέχισε τις πρωτοβουλίες διαμόρφωσης κριτηρίων επαγγελματικών επιλογών των μαθητών μας. Συγκεκριμένα, επισκεφθήκαμε τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), προκειμένου να ενημερωθούμε για τα εργαλεία και τις δυνατότητες που προσφέρονται δωρεάν στους Έλληνες μαθητές για τη διακρίβωση των δεξιοτήτων τους, τη διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων, τη διαμόρφωση σχεδίου σταδιοδρομίας και τη σύνταξη βιογραφικού διεθνώς αποδεκτού (Europass).

Οι εμπεριστατωμένες ομιλίες που παρακολουθήσαμε (από τον Διευθυντή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δρα. Δημήτριο Γαϊτάνη και τους συνεργάτες του) καθώς και το υλικό που μας δόθηκε, μας άνοιξαν διαύλους ενημέρωσης και πρόσβαση σε πολύ σημαντικά μέσα, τα οποία θα αξιοποιήσουμε με στοχευμένες δράσεις στο σχολείο μας!