Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Όλοι όσοι εισέρχονται  στον χώρο του Σχολείου (μαθητές, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) υποχρεούνται να φορούν μάσκα. Τα σχολικά, οι τάξεις, το κυλικείο, οι τουαλέτες και όλοι οι ανοιχτοί χώροι απαρτίζουν τα μέρη στα οποία η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Ομοίως και οι γονείς που αφήνουν/παραλαμβάνουν τα παιδιά τους σε/από χώρους του σχολείου, πρέπει να φορούν μάσκα. Οι καθηγητές μας ακολουθώντας τα προβλεπόμενα φροντίζουν σε ορισμένο χρόνο να γίνεται «διάλειμμα μάσκας».

Η χρήση μάσκας δεν καθίσταται απαραίτητη στη γυμναστική, κατά τη διάρκεια της σίτισης και  ειδικά στα άτομα που με χαρτί γιατρού (το οποίο πρέπει να προσκομισθεί στο σχολείο), δεν δύνανται, για λόγους υγείας, να φορούν μάσκα.

Περιπτώσεις στις οποίες η χρήση μάσκας δεν συστήνεται είναι οι ακόλουθες:

  • Παιδιά με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή και παιδιά με διαταραχή συμπεριφοράς.
  • Παιδιά με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τα εμποδίζει στο να χειριστούν τη μάσκα τους.

Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε τον οικογενειακό σας γιατρό για το είδος της μάσκας που πρέπει να φοράτε ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας.

Το σωστό και συχνό πλύσιμο των χεριών για 20″ με σαπούνι -ή όπου αυτό δεν υπάρχει, με αντισηπτικό- είναι βασικό μέτρο για την προφύλαξη τόσο του εαυτού μας όσο και των γύρω μας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο να αποφεύγουμε να βάζουμε τα χέρια μας στο πρόσωπό μας (μάτια, μύτη), σε κοινόχρηστες επιφάνειες (πόμολα, διακόπτες πάγκους) και στο να μην ανταλλάσσουμε αντικείμενα με άλλα άτομα.

Σε όλους τους χώρους του σχολείου προσέχουμε να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις και αποφεύγουμε τον συγχρωτισμό.

Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.

Πηγή: ΕΟΔΥ.

Κοινοποιήστε τη σελίδα!