Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Όλοι όσοι εισέρχονται στον χώρο του Σχολείου (μαθητές, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) υποχρεούνται να φορούν μάσκα. Τα σχολικά, οι τάξεις, το κυλικείο, οι τουαλέτες και όλοι οι ανοιχτοί χώροι απαρτίζουν τα μέρη στα οποία η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Ομοίως και οι γονείς που αφήνουν/παραλαμβάνουν τα παιδιά τους σε/από χώρους του σχολείου, πρέπει να φορούν μάσκα. Οι καθηγητές μας ακολουθώντας τα προβλεπόμενα φροντίζουν σε ορισμένο χρόνο να γίνεται «διάλειμμα μάσκας».

Η χρήση μάσκας δεν καθίσταται απαραίτητη στη γυμναστική, κατά τη διάρκεια της σίτισης και ειδικά στα άτομα που με χαρτί γιατρού (το οποίο πρέπει να προσκομισθεί στο σχολείο), δεν δύνανται, για λόγους υγείας, να φορούν μάσκα.

Περιπτώσεις στις οποίες η χρήση μάσκας δεν συστήνεται είναι οι ακόλουθες:

 • Παιδιά με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή, παιδιά με διαταραχή συμπεριφοράς.
 • Παιδιά με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τα εμποδίζει στο να χειριστούν τη μάσκα τους.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση για τη σωστή χρήση της μάσκας στις ηλικίες από το Νηπιαγωγείο μέχρι και τη Γ΄ Δημοτικού.
Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε τον οικογενειακό σας γιατρό για το είδος της μάσκας που πρέπει να φοράτε ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας.

Επιτρέπονται:

 1. Μάσκα κοινότητας: η υφασμάτινη μάσκα, που καλύπτει τη μύτη και το στόμα.
 2. Χειρουργική μάσκα: αποτρέπει την διασπορά βιολογικών υγρών (συστήνεται κυρίως σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα).

Δεν επιτρέπονται:

 1. Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με/ή χωρίς βαλβίδα.
 2. Προσωπίδα (εξαιρούνται περιπτώσεις, που είναι απαραίτητη η χειλεανάγνωση).
Κάθε μαθητής/-τρια πρέπει να έχει μαζί του/της (σε ειδική θήκη ή σακουλάκι) τρεις τουλάχιστον μάσκες. Σε περίπτωση που και οι τρεις αυτές μάσκες δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, θα του/της χορηγηθεί από το σχολείο μια επιπλέον μάσκα. Από την επόμενη μέρα η προμήθεια νέας μάσκας στον/στη μαθητή/-τρια, αποτελεί ευθύνη του κηδεμόνα.

Η χρήση μάσκας δημιουργεί πρόβλημα στην αναπνοή;
Όχι. Ακόμη και όταν παίζει ή τρέχει το παιδί στο διάλειμμα. Εξαιρείται η περίπτωση της έντονης γυμναστικής άσκησης (τότε όμως πρέπει να τηρούνται μεγάλες αποστάσεις) ή περιπτώσεις ύπαρξης χρόνιου σοβαρού αναπνευστικού προβλήματος, συνήθως κληρονομικού.

Η μάσκα παρεμβαίνει στην ανάπτυξη των πνευμόνων;
Όχι. Σε άτομα που χρησιμοποιούν μάσκα για μακρύ χρονικό διάστημα δεν έχει βρεθεί καμία ένδειξη ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των πνευμόνων. Βλάβες στο πνευμονικό παρέγχυμα δημιουργούνται κυρίως από λοιμώξεις, από τις οποίες η μάσκα μάς προστατεύει.

Μπορεί η μάσκα να εξασθενήσει το αμυντικό (ανοσολογικό) σύστημα του παιδιού;
Όχι. Η μάσκα δεν έχει καμία επίδραση στο αμυντικό σύστημα, αντίθετα το προστατεύει.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

Είναι απολύτως κατανοητές όλες οι ανησυχίες των γονέων. Ωστόσο, ως Σχολείο έχουμε την υποχρέωση να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και με φροντίδα να προσέχουμε για την υγεία όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας.

Το προσωπικό φοράει μάσκες και φροντίζει να τοποθετήσει τα παιδιά σε συγκεκριμένες θέσεις (που τηρούνται για όλα τα δρομολόγια του μαθητή), αφού πρώτα προσθέσει αντισηπτικό στα χέρια τους. Οι συνοδοί προσέχουν να τηρούνται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Οι γονείς των μαθητών με ίδιο μέσο, αποβιβάζουν τους μαθητές στους χώρους που υποδεικνύονται από το Σχολείο, χωρίς οι ίδιοι να εξέρχονται του οχήματος.

Στις περιπτώσεις μαθητών μικρότερων ηλικιών που χρήζουν βοήθεια τόσο για αποβίβαση/επιβίβασή τους όσο και για συνοδεία από και προς την τάξη τους, αυτό θα είναι εφικτό με υποχρεωτική χρήση μάσκας και έως του ορίου που έχει ορισθεί από το Σχολείο για την παράδοση / παραλαβή του μαθητή προς / από τον αρμόδιο συνεργάτη / δάσκαλο.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη μέριμνα για τη σωστή μετάβαση των μαθητών στις τάξεις, προσέχοντας να τηρούνται οι αποστάσεις τόσο μεταξύ μαθητών όσο και μεταξύ τμημάτων.

Οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μαθητής να έχει το ατομικό του θρανίο και ταυτόχρονα να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Επιπλέον, οι καθηγητές μας, εκτός από την επίβλεψη της σωστής τήρησης των μέτρων μέσα στις τάξεις, φροντίζουν να αερίζεται επαρκώς ο χώρος. Το προσωπικό, που επιμελείται την καθαριότητα στους χώρους του σχολείου, απολυμαίνει ανά τακτά διαστήματα τις τάξεις των μαθητών.

Σε κάθε Σχολείο μας έχουν οριστεί συγκεκριμένοι χώροι προαυλισμού για κάθε τάξη. Επίσης, έχουν οριστεί συγκεκριμένες σκάλες καθόδου και ανόδου ανά βαθμίδα, ώστε να μη συγχρωτίζονται οι μαθητές. Επιπλέον, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την τήρηση των μέτρων.

 • Υπάρχουν ειδικές σημάνσεις στο έδαφος που ορίζουν τις προβλεπόμενες αποστάσεις.
 • Έχει τοποθετηθεί διαχωριστικό (plexiglass) στο σημείο εξυπηρέτησης των μαθητών.
 • Το προσωπικό φροντίζει να τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα που ορίζονται από τους αρμόδιους φορείς.
 • Τα κυλικεία διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.
 • Η εξυπηρέτηση των μαθητών στο κυλικείο γίνεται τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις με την επίβλεψη του προσωπικού του κυλικείου και των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.

Όχι. Με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ δεν ενδείκνυται η εκνέφωση. Σε αντίθεση με τη μέθοδο αυτή, το σχολείο μας θα εφαρμόσει τους ενδεδειγμένους τρόπους απολύμανσης σε περίπτωση θετικού κρούσματος.

Βάσει του Υπουργείου Παιδείας,

Επιτρέπονται: οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και οι εκπαιδευτικοί περίπατοι. Η επιλογή προορισμού γίνεται προσεκτικά και η πραγματοποίηση των μετακινήσεων γίνεται ανά τμήμα.

Δεν επιτρέπονται: οι εκδρομές.

Το παιδί (και τα μέλη που έχουν έρθει σε επαφή με το άτομο που αποτελεί θετικό κρούσμα) πρέπει να μείνει σε καραντίνα για το χρονικό διάστημα που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες: 14 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και αφού έχουν επέλθει 3 ημέρες που δεν έχει ανεβάσει πυρετό (χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών). Κατόπιν, το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο προσκομίζοντας μια υπεύθυνη δήλωση.

Η απουσία μαθητών καταγράφεται αλλά δεν προσμετράται στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Εάν νοσεί από COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του (απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης).
 • Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως ορίζεται από την Επιτροπή (απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας).

Βάσει των οδηγιών των Ειδικών, οι ομάδες αυξημένου κινδύνου στις οποίες, εφόσον ανήκουν μαθητές, μπορούν να απουσιάζουν δικαιολογημένα είναι οι εξής (δείτε εδώ).

Κοινοποιήστε τη σελίδα!