Στο Σχολείο Ασφαλείς

Στο Σχολείο Ασφαλείς

Στο Σχολείο Ασφαλείς

Η πρωτόγνωρη πανδημία COVID-19 έφερε σε όλους μας δραστικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας και στις ζωές μας. Τα Εκπαιδευτήριά μας ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών φορέων (Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Υγείας και Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας) και έχουν λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών μας, των εργαζομένων μας και, κατ΄ επέκταση, των οικογενειών τους.

Για την καλύτερη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στον κορωνοϊό στην Ελληνική Παιδεία, συστάθηκε η Επιτροπή Συντονισμού και Διαχείρισης της πανδημίας COVID-19. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Επικεφαλής Συντονιστή για θέματα COVID-19, τον Τεχνικό Aσφαλείας, Ιατρό Εργασίας καθώς και τους Υπεύθυνους Διαχείρισης COVID-19 των επιμέρους σχολικών μονάδων.

Στην παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για μια σειρά σχετικών θεμάτων.

Πληροφορίες για τη νόσο

Μέτρα πρόληψης και προστασίας

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Διαχείριση πιθανού κρούσματος

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Κοινοποιήστε τη σελίδα!