Στα πλαίσια των Εικαστικών, οι μαθητές της Βʹ Γυμνασίου ανακάλυψαν την τέχνη του ψηφιδωτού και έγιναν οι ίδιοι τεχνίτες δημιουργώντας τα δικά τους έργα ψηφίδα-ψηφίδα από το πρώτο στάδιο έως και την τελική περιποίηση του έργου τους. Οι κατάλληλες οδηγίες δοθηκαν από την εικαστικό του σχολείου κ. Αικατερίνη Γιαννάτου και οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν για τις κεραμικές ψηφίδες και τα διαφορετικά τους χρώματα, ενεργοποίησαν τη φαντασία τους και δημιούργησαν τα έργα που μπορείτε να θαυμάσετε παρακάτω.