Με σεβασμό, συνέπεια και ευθύνη, με άρτια επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, ένα συντονισμένο επιτελείο εκπαιδευτικών, θεμελιώνει την προσωπικότητα του αυριανού πολίτη, ολοκληρώνει το οικοδόμημα της γνώσης, παρακολουθεί και διαπλάθει το χαρακτήρα του μαθητή, εμπνέει τις αξίες και τα ιδανικά της Ελληνορθόδοξης παράδοσής μας.