Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
π. Απόστολος Σακελλαρίου Φυσικός – Διευθυντής
Βαρβάρα Καραδήμου Μαθηματικός – Αναπλ. Διευθύντρια
π. Βάιος Βαϊόπουλος Θεολόγος
Χριστιάνα Σκουφάρη Θεολόγος
Αθανάσιος Αθανασίου Φιλόλογος
Κωνσταντίνος Σκόνδρας Φιλόλογος
Μαρία Τσαχτσίου Φιλόλογος
Τατιανή Γρηγορίου Φιλόλογος
Δημήτριος Κάτσιος Μαθηματικός
Φώτιος Πετσιάς Μαθηματικός
Νικόλαος Σιακαβέλλας Φυσικός
Αναστασία Φράγκου Φυσικός
Ελένη Μελανίτου Χημικός
Σπυρίδων Νικολούζος Βιολόγος
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικής Γλώσσας
Φωτεινή Γεωργοπούλου Αγγλικής Γλώσσας
Ερασμία Κωλέττη Αγγλικής Γλώσσας
Αθηνά Σχαλέκη Αγγλικής Γλώσσας
Σοφία Βαλκάνου Γερμανικής Γλώσσας
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Σταύρος Γουναρίδης Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντίνος Γκίκας Μουσικής
Μαλαματένια Σίσκου Πληροφορικής