Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Φλώρα Τζανακάκη Φιλόλογος – Διευθύντρια
Κωνσταντίνος Σκόνδρας Φιλόλογος – Υποδιευθυντής
π. Βάιος Βαϊόπουλος Θεολόγος
Χριστιάνα Σκουφάρη Θεολόγος
Αθανάσιος Αθανασίου Φιλόλογος
Μαρία Τσαχτσίου Φιλόλογος
Τατιανή Γρηγορίου Φιλόλογος
Μαρία Χρυσανθοπούλου Φιλόλογος
Βαρβάρα Καραδήμου Μαθηματικός
Δέσποινα Τσανακτσίδου Μαθηματικός
Χριστίνα Μανίκα Μαθηματικός
Νικόλαος Σιακαβέλλας Φυσικός
Γεώργιος Τσόλκας Φυσικός
Αναστασία Φράγκου Φυσικός
Ελένη Μελανίτου Χημικός
Σπυρίδων Νικολούζος Βιολόγος
Χριστίνα Τζαμαλή Γαλλικής Γλώσσας
Παναγιώτα Κοντονάσιου Γαλλικής Γλώσσας
Παναγιώτα Κουτσουμπού Αγγλικής Γλώσσας
Ερασμία Κωλέττη Αγγλικής Γλώσσας
Ιωάννα Αδαμοπούλου Αγγλικής Γλώσσας
Ευσταθία Καμπύλη Αγγλικής Γλώσσας
Σοφία Βαλκάνου Γερμανικής Γλώσσας
Σοφία Γαβριήλ Γερμανικής Γλώσσας
Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Γερμανικής Γλώσσας
Αικατερίνη Γιαννάτου Καλλιτεχνικών
Σταύρος Γουναρίδης Φυσικής Αγωγής
Καλλιόπη Βακαλοπούλου Μουσικής
Μαλαματένια Σίσκου Πληροφορικής

 

Ώρες επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών 2021-2022